Се за Водата - ЕЛМО-ТЕХНА


ЗА НАС

ЕЛМО-ТЕХНА е производна компанија основана во 1991 година, која развива и произведува опрема за третман на вода за пиење, отпадна, фекална и индустриска, вода за базени за пливање и фонтани.
ЕЛМО-ТЕХНА нуди систем за мерење и регулативна опрема која обезбедува точност и сигурност во мерење, контрола и регулирање во третманот на водата за пиење, отпадните води, индустријата за користење на вода и базен со вода.
ЕЛМО-ТЕХНА нуди широк спектар на уреди и опрема за дозирање на агресивни течности и гасови кои се применуваат во третман на вода за пиење, базен и индустриска вода.
ЕЛМО-ТЕХНА нуди производи и системи за дезинфекција на водата преку хлорирање, озонирање, УВ стерилизација, аерација, овозможувајќи квалитет на бактериолошка и хемиска чистота на водата.

ИСКУСТВО

ЕЛМО-ТЕХНА е дел од водната индустрија дваесет години. Нашите производи се применети ефикасно во голем број на проекти и во различни апликации: за пиење и санитарни вода, третман на отпадни води, хемиската индустрија, напојување и базени.
Со нашието искуство, знаење и сигурност имаме добар углед во светот на водната индустрија и довербата на нашите клиенти.
Погледнете дел од нашите завршени проекти.

КВАЛИТЕТ

Сите производи се тестирани однапред и се во согласност со по ИСО 9001:2000 стандард добиен во 2004 година. Нашите експерти гарантираат безбедност и сигурност.

ИНОВАЦИЈА

ЕЛМО-ТЕХНА постојано ги следи најновите трендови во развојот на различни области и користи најнова технологија од развојот, дизајнот и креирањето на нови производи.

КЛИЕНТИ

Задоволството на клиентите е наш водечки принцип и наша цел, достигнувајќи професионализам.

ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЕЛМО-ТЕХНА обезбедува оптимални нивоа на дозата со минимални хемикалии и потрошувачка на енергија со минимално влијание врз животната средина. Водата е еден од основните елементи на животот. Наша одговорност е да се грижиме за неа и да ја одржуваме чиста. Со нашите производи, придонесуваме за зачувување на овој непроценливо извор и подобра иднина на нашата планета.