завршени проекти

Фонтана Кочани

На ден 09.06.2012 во градот на културата за 2012 година, Кочани, свечено се пушти новата фонтана КОЧАНСКО ОРИЗОВО ЗРНО во трговскиот центар. Инвеститор на овој проект е општина Кочани, изведувачи Жикол, ТИНГ, АИС компјутери и Елмо-Техна.
Погледнете снимка од свеченото пуштање на фонтаната.

Фонтана на крајбрежието на Дојранско Езеро

Елмо-Техна беше дел од тимот на проектот фонтана на крајбрежието на Дојранско Езеро - локација „Градска Плажа“ во Стар Дојран –Општина Дојран.
Погледнете за повеќе инфо.

Пречистителна станица - Сушица

Елмо-Техна изгради филтер станица за чиста вода за пиење во село Сушица во Општината Ново Село кај Струмица.
Погледнете ја официалната страна на општина Ново Село

Чиста вода за пиење во Ново Село

Елмо-Техна ја изгради и пушти во употреба филтер-станицата за прочистување на водата за пиење, како дел од новиот систем за снабдување на населението со чиста вода во Ново Село, Струмица.
(повеќе ... )

Пречистителна станица - Доброшинци

Елмо-Техна изгради филтер станица за чиста вода за пиење во село Доброшинци во Општината Ново Село кај Струмица.
2007 година

Филтер станица за вода за пиење - Kолешино

Елмо-Техна ја изгради филтер станицата за вода за пиење "Елизабет" во село Kолешино во Општина Ново Село
2006 година