Контакт Елмо-Техна

Благој Ѓорев 63/1-13
1400 Велес, Македонија
Тел./Факс: ++389 43 235043
Мобилен: ++389 70 315943; ++389 70 216043;

E-mail: elmo-tehna@t-home.mk