Kontakt Elmo-Tehna

Blagoj Gjorev 63/1-13
1400 Veles, Macedonia
tel./fax: ++389 43 235043;
celular: ++389 70 216043; ++389 70 216 043;
e-mail:elmo-tehna@t-home.mk